Dior Sauvage Elixir

Brand:Dior

360.0003.850.000

___
  • Hương đầu: Hương Quế, Nhục Đậu Khấu, Nhục Đậu Khấu, Bưởi Chùm
  • Hương giữa: Hoa Oải Hương
  • Hương cuối: Cam Thảo, Gỗ Đàn Hương, Hổ Phách, Hoắc Hương, Cỏ Hương Bài, Haiti
  • Perfume rating: 4.23 out of 5 with 2,774 votes
  • Thời điểm sử dụng: Mùa Đông, Mùa Thu, Mùa Xuân, Ban Đêm, Ban Ngày

Contact Me on Zalo
Dior Sauvage Elixir
360.0003.850.000 Lựa chọn các phương án