Gói cước Viettel G3

9.000

___

Ưu đãi:

  • Có 3GB sử dụng trong 03 giờ kể từ thời điểm đăng ký.
  • Hết 3GB sử dụng theo chính sách gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)

HỦY DỊCH VỤ GÓI CƯỚC 3G VIETTEL G3: HUY G3 gửi 191


Contact Me on Zalo