Gyokuro – The Merchant of Venice (2022)

450.0004.350.000

___
  • Hương đầu: Trái Cây Nhiệt Đới, Tiêu Đen, Hoa Cam Neroli
  • Hương giữa: Trà, Quả Đào, Hoa Sen, Hoa Huệ
  • Hương cuối: Long Diên Hương, Gỗ Đàn Hương, Cỏ Hương Bài
  • Perfume rating: 4.09 out of 5 
  • Thời điểm sử dụng: Mùa Xuân, Mùa Thu, Mùa Hè, Ban Ngày
Contact Me on Zalo
Gyokuro – The Merchant of Venice (2022)
450.0004.350.000 Lựa chọn các phương án