Tổng hợp điểm lưu rương Võ Lâm Truyền Kỳ 1 và cách đi đến bản đồ luyện công từ 2x – 9x

CấpMap Luyện CôngĐiểm lưu rươngĐường lên bãi
2xKiếm Các Tây NamThành ĐôThành Độ Bắc => Kiếm Các Tây Nam
La Tiêu SơnĐại LýĐại Lý => La Tiêu Sơn
Kiếm Các Trung NguyênDương ChâuBiện Kinh Nam => Phục ngưu Sơn Tây => Thiên Tâm Động => Kiếm Các Trung Nguyên
Vũ Lăng SơnTương DươngBa Lăng Huyện
Kiếm Các Tây BắcPhượng TườngPhượng Tường >> Kiếm Các Tây Bắc
Tần LăngPhượng TườngPhượng Tường Động => Tần Lăng

Phượng Tường Bắc => Tần Lăng
3xVũ Di SơnĐại LýLâm An => Long Tuyền Thôn => Vũ Di Sơn hoặc Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn
Thổ Phỉ ĐộngĐại LýĐại Lý Phủ => Điểm Thương Sơn => Thổ Phỉ Động
Thục Cương SơnDương ChâuDương Châu Tây => Thục Cương Sơn
Phục Ngưu Sơn ĐộngDương ChâuDương Châu >> Phục Ngưu Sơn Động
Tuyết Báo Động Tầng 1Phượng TườngPhượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Tuyết Báo Động
Yến tử ĐộngTương DươngTương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh => Yến Tử Động
hoặc Thần Hành Phù => Khỏa Lăng Động => Đi ngược về Yến Tử Động
Miêu LĩnhTương DươngTương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh
Kim Quang ĐộngPhượng TườngPhượng Tường Nam => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động
Dược Vương Động Tầng 1Biện KinhBiện Kinh => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
Khoái Hoạt LâmBiện KinhBiện Kinh => Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm
Bạch Vân ĐộngThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Bạch Vân Động
4xThanh Thành SơnThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn
Điểm Thương Động Tầng 1,2,3Đại LýĐại Lý => Điểm Thương Sơn => Điểm Thương Động
Điểm Thương SơnĐại LýĐại Lý => Điểm Thương Sơn
Phục Ngưu Sơn TâyDương ChâuBiện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây
Mật thất Thiếu LâmDương ChâuDương Châu => Thiếu Lâm Phái => Mật thất Thiếu Lâm
Mê cung Kê Quán ĐộngDương châu hoặc Đạo Hương thônBiên Kinh > Phục ngưu Sơn > Thiên Tâm -> Kê quán động
Hoàng Hà Nguyên ĐầuDương ChâuDương Châu =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu
Tỏa Vân ĐộngPhượng TườngPhượng Tường => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động => Toả Vân Động
Kinh Hoàng ĐộngThành ĐôThành Đô Bắc => Kiếm các tây Nam => Kinh Hoàng Động
Thần Tiên ĐộngThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Thần Tiên Động
5xHưởng Thủy ĐộngThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động.
Nghiệt Long ĐộngĐại LýLong Tuyền thôn => La Tiêu Sơn => Nghiệt Long Động
Ngọc Hoa ĐộngĐại LýNgũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn => Bảo Ngọc Hoa Động
Thiên Tầm Tháp Tầng 1,2,3Đại LýĐại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp 1,2,3
Ác Bá Địa ĐạoĐại LýĐại Lý Phủ => Ác bá địa đạo
Thiên Tâm ĐộngDương ChâuBiện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây => Thiên Tâm Động hoặc Tương Dương => Phục Ngưu Sơn => Thiên Tâm Động
Tường Vân Động Tầng 1Dương ChâuDương Châu Bắc -> Cái Bang -> Tường Vân Động.
Lưu Tiên Động Tầng 1Tương DươngLong Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
Đáy Động Đình hồ Tầng 1Nam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Sơn động dưới đáy Động Đình Hồ
Hưởng Thủy ĐộngThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động
6xThiên Tầm Tháp Tầng 3Đại LýĐại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp
108 La Hán TrậnBiên KinhBiên Kinh Nam => Thiếu Lâm Tự => La Hán Đường => Đi phía sau tượng Phật => 108 La Hán Trận
Tường Vân Động Tầng 2,3,4Dương ChâuDương Châu Tây => Cái Bang => Tường Vân Động
Lưu Tiên Động Tầng 2,3,4Biên KinhBiên Kinh => Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
Thanh Loa đảoBa Lăng HuyệnBa Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu: TVB phải làm nhiệm vụ Xuất Sư mới có thể lên được )
Hoành Sơn pháiNam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Nam Nhạc Trấn => Hoành Sơn Phái
Dương Giác ĐộngĐại LýLong Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn => Dương Giác Động
7xLong Nhãn ĐộngĐại LýĐại Lý => Điểm Thương Sơn => Long Nhãn Động
Linh Cốc ĐộngDương ChâuDương Châu Tây => Thục Cương Sơn => Linh Cốc Động
hoặc Thần Hành Phù => Tiến Cúc Động => Linh Cốc Động
Lão Hổ ĐộngDương ChâuLong Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu => Lão Hổ Động
Lâm Du QuanDương ChâuBiện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch
Tường Vân Động Tầng 5Tương DươngDương Châu Bắc => Cái Bang => Tường Vân Động.
Lưu Tiên Động Tầng 5Tương DươngBiên Kinh =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
Đại Tù ĐộngPhượng TườngBa Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn -=> Đại Tù Động
Tần Lăng Tầng 2Phượng TườngPhượng Tường Động => Tần Lăng
Phượng Tường Bắc => Tần Lăng
Dược Vương Động Tầng 2Biện KinhLong Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
Thanh Loa đảo Sơn ĐộngNam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thanh Loa Sơn Động
Đào Hoa NguyênNam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Bạch Thủy Động => Phục Lưu Động => Đào Hoa Nguyên
8xNhạn Thạch ĐộngThành ĐôThành Đô => Trường Giang Nguyên => Nhạn Thạch Động
Lưỡng Thủy ĐộngĐại LýLâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Nhạn Đăng Sơn => Lưỡng Thuỷ Động
Thanh Khê ĐộngĐại LýLâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Thanh Khê Động.
Vô Danh ĐộngĐại LýĐại Lý Phủ => Thạch Cổ Trấn => Vô Danh Động
Dương Trung ĐộngDương ChâuDương Châu => Đạo Hương Thôn => Dương Trung Động
Chân núi Trường BạchTương DươngBiện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch
Băng Hà ĐộngPhượng TườngPhượng Tường => Vĩnh Lạc Trấn => Băng Hà Động
Tần Lăng Tầng 3Phượng TườngPhượng Tường Đông => Tần Lăng
Phi Thiên ĐộngBiện KinhBiện Kinh => Chu Tiên trấn = > Phi Thiên Động
Dược Vương Động Tầng 3Biện KinhLong Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
Sa mạc địa biểuLâm AnLong Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm => chạy đến tọa độ 214/196
Phù Dung ĐộngThành ĐôThành Độ => Giang Tân Thôn => Phù Dung Động
9xTiến Cúc ĐộngDương Châu, Đạo Hương ThônDương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động
Cán Viên ĐộngDương ChâuDương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động
Khoả Lang ĐộngPhượng TườngThần hành phù > Khoả Lang Động
Trường Bạch Sơn NamPhượng TườngThần Hành Phù > Trường Bạch Sơn Nam
Trường Bạch Sơn BắcBiện KinhThần Hành Phù > Trường Bạch Sơn Bắc
Dược Vương động tầng 4Biện KinhPhượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc >> Dược Vương Động
Sa Mạc 1Lâm AnThần Hành Phù – Không có Thần Hành Phù thì Côn Lôn -> Khoái Hoạt Lâm -> Sa Mạc -> Sa Mạc Sơn Động hên xui 1 – 3
Sa Mạc 2Lâm AnThần Hành Phù
Sa Mạc 3Lâm AnThần Hành Phù
Please follow and like us:
Pin Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image

Contact Me on Zalo