Các thẻ Meta căn bản để chỉnh sửa hiển thị trên Facebook hoặc Zalo

<meta property="og:url"        content="link" />
<meta property="og:type"        content="article" />
<meta property="og:title"       content="TiêuĐề" />
<meta property="og:description"    content="NộiDungVắnTắt" />
<meta property="og:image"       content="imgLink" />
<meta property="og:locale"       content="vi_VN" />
<meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/duythanhauthentic">


<meta property="og:image" content="imgLink">

<meta property="og:type" content="article">

<meta property="article:section" content="section">

<meta property="article:published_time" content="2020-11-25T05:04:28+00:00">

<meta property="og:image:width" content="1157">

<meta property="og:site_name" content="SiteName">

<meta property="og:title" content="Title">

<meta property="og:image:height" content="663">

<meta property="og:description" content="description">

<meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/duythanhauthentic">

<meta property="og:image:secure_url" content="imgLink">

<meta property="og:locale" content="vi_VN">

<meta property="og:url" content="link">
Please follow and like us:
Pin Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image

Contact Me on Zalo