𝐘𝐒𝐋 𝐋’𝐇𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐋𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎

2.150.000

___
🍀 Hương đầu: Ozonic, Chanh nguyên chất, Bạch đậu khấu.
🍀 Hương giữa: Hoa phong lữ, Lá Violet và cây húng quế
🍀 Hương cuối: Cỏ Vetiver, Tuyết tùng, Gỗ pha Xạ hương, Long diên hương.

Contact Me on Zalo
𝐘𝐒𝐋 𝐋'𝐇𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐋𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎
𝐘𝐒𝐋 𝐋’𝐇𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐋𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎
2.150.000 Lựa chọn các phương án