Chanel Chance Eau de Parfum

Brand:Chanel

450.0004.115.000

___
  • Hương đầu: Hồng Tiêu
  • Hương giữa: Hoa Nhài, Hoa Diên Vĩ
  • Hương cuối: Hoắc Hương, Xạ Hương, Vani
  • Perfume rating: 4.07 out of 5 with 4,165 votes
  • Thời điểm sử dụng: Mùa Xuân, Mùa Thu, Ban Ngày, Ban Đêm

Contact Me on Zalo
Chanel Chance Eau de Parfum
450.0004.115.000 Lựa chọn các phương án