Code banner quảng cáo

Code Gốc:

<div style="text-align:center;">
    <a href="link" 
    target="_blank" 
    >
    <img src="link"
style=" border-radius: 6px; width: 80%;"
 />
  </a>
  </div>

Code VIB:

<div style="text-align:center;">
    <a href="https://shorten.asia/YWwQnNNM" target="_blank">
    <img src="https://soneku.com/wp-content/uploads/2021/06/OnlinePlus_710x360_FeatureBanner-01.jpg" style=" border-radius: 6px;" />
  </a>
  </div>

Code Go Charm:

<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><a href="https://soneku.com/gocharm" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://soneku.com/wp-content/uploads/2021/07/go-charm-banner-1024x150.jpg" style="border-radius: 6px;" alt="" class="wp-image-6660"/></a></figure></div>

Code FWD Cancer:

WordPress:

<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><a href="/fwd-ungthu" target="_blank" rel="noopener"><img src="/wp-content/uploads/2021/06/Bao-Hiem-Ung-Thu-FWD-3.jpg" style="border-radius: 6px;" alt="" class="wp-image-6660"/></a></figure></div>

Code Học Kiếm Tiền Unica

WordPress:

<figure class="wp-block-image size-large">
<a href="https://soneku.com/kiemtienunica" target="_blank">
<img src="https://soneku.com/wp-content/uploads/2021/07/Hoc-Kiem-Tien-Unica-1024x265.jpg" style="border-radius: 10px;" alt="" class="wp-image-6833"/>
</a>
</figure>
<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><a href="https://shorten.asia/vJ8Fg22W" target="_blank"><img style="border-radius: 10px;" src="https://soneku.com/wp-content/uploads/2021/07/dong-ho-xwatch-luxury-banner-1024x350.jpg" alt="" class="wp-image-6917"/></a></figure></div>

Oppo:

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://soneku.com/oppo" target="_blank"><img alt="" border="0" width="600" data-original-height="1046" data-original-width="3007" src="https://1.bp.blogspot.com/-bS6mh6eRkeI/YOZvPAUshcI/AAAAAAAAAG4/MsqTA-Xg7ag9hfqzU2xz8R3q2wyvELHigCNcBGAsYHQ/s600/kv_1920-3c9230.jpg" style="border-radius: 6px;"/></a></div>

Quần Áo Trẻ Em Hàn Quốc UniFriend

<div style="text-align:center;">
    <a href="https://shorten.asia/rKcDkRNb" 
    target="_blank" 
    style=" border-radius: 6px;">
    <img src="https://soneku.com/wp-content/uploads/2021/07/quan-ao-tre-em-han-quoc.jpg" style=" border-radius: 6px;"/>
  </a>
  </div>

Murad – Bí Quyết Dành Cho Da Sạm Nám – Bí Quyết Ngăn Ngừa Lão Hóa

<div style="text-align:center;">
    <a href="https://shp.ee/2efq428" target="_blank" rel="noopener">
    <img src="https://1.bp.blogspot.com/-TksI_FeT4yw/YPgs33nrgnI/AAAAAAAAAIc/aW8IYl1QYTAMbuBR08FOiqovDn2WoE8xACNcBGAsYHQ/s600/murad%2B-%2Bb%25C3%25AD%2Bquy%25E1%25BA%25BFt%2Bcho%2Bda%2Bs%25E1%25BA%25A1m%2Bn%25C3%25A1m.jpg" style=" border-radius: 6px; width: 80%;">
  </a>
  </div>
<div style="text-align:center;">
    <a href="https://shp.ee/2efq428" 
    target="_blank" 
    >
    <img src="https://1.bp.blogspot.com/-KhGoeDME3Ho/YPgs39G541I/AAAAAAAAAIg/PrJaFt2UktsLbOo6FWj1Z33jnZoziH9GACNcBGAsYHQ/s600/murad%2Bb%25C3%25AD%2Bquy%25E1%25BA%25BFt%2Bng%25C4%2583n%2Bng%25E1%25BB%25ABa%2Bl%25C3%25A3o%2Bh%25C3%25B3a.jpg"
style=" border-radius: 6px; width: 80%;"
 />
  </a>
</div>
Please follow and like us:
Pin Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image

Contact Me on Zalo