Lưu trữ thẻ: Charlie Chaplin

Khi kẻ trộm và người bị trộm đều thần tượng Charlie Chaplin (Sạc Lô)

“Một lần,- vua hề Charlie Chaplin kể, – tôi đi tàu điện ngầm New York. [...]

Contact Me on Zalo